Pandemia a zachowania gołębi miejskich

Jakie skutki miała pandemia na gołębie miejskie? Ostatnie badania przeprowadzone w Singapurze wykazały znaczną zależność pomiędzy zmniejszeniem się ruchu ludzi w miastach spowodowanego częściowym lockdownem a ilością występujących w mieście gołębi. Związane jest to z dostępnością bazy żerowej dla tego inwazyjnego gatunku. Ponieważ ludzi ubyło na ulicach podobnie stało się z resztkami pokarmu obecnego w […]

Odstraszanie ptaków z parkingów podziemnych i wielokondygnacyjnych

Jak pozbyć się gołębi z parkingów? Parkingi w miastach są w wielu wypadkach idealnym miejscem do gniazdowania gołębi – jak więc wykonać skuteczne odstraszanie ptaków z parkingów? Niestety ptaki te nie zważają na to co jest pod założonym gniazdem i niejednokrotnie niszczą swoimi odchodami zarówno samochody jak i mienie znajdujące się w takich obiektach. Niszczona […]

Odstraszanie gołębi na kolei

Odstraszanie gołębi na kolei – z dworców kolejowych, elektrowozowni i zakładów serwisowych taboru kolejowego. Dworce kolejowe to najczęściej duże i otwarte budynki z wieloma zakamarkami oraz usługami gastronomicznymi. Te wszystkie cechy powodują, że są one bardzo atrakcyjnym miejscem dla bytowania ptactwa, w szczególności gołębia miejskiego. Są to również obok dużych hal serwisowych najczęstsze miejsca gdzie […]

Odstraszanie gołębi z zajezdni autobusowych i tramwajowych

Zajezdnie tramwajowe i autobusowe niejednokrotnie zostają mocno zasiedlone przez gołębie. Dlatego też niejednokrotnie szuka się sposobów odstraszanie gołębi z zajezdni. Wpływają na to takie przyczyny jak łatwy dostęp do wody na myjni pojazdów, łatwy dostęp do hal serwisowych (zwykle otwarte lub często otwierane bramy) oraz dostęp do pokarmu (choćby okruszków pozostawionych przez pasażerów, a wymiatanych […]

Opłacalność metody sokolniczej

Przypadki uzasadniające użycie najskuteczniejszej metody odstraszania ptaków. Opłacalność metody sokolniczej odstraszania ptaków zależy od kilku czynników: – wielkości chronionego obszaru – ilości ptactwa jakie należy odstraszać – presji ze strony ptactwa (żerowanie, gniazdowanie czy razem) – gatunku odstraszanych ptaków – szkód jakie powoduje bytowanie ptactwa (żerowanie, niszczenie mienia odchodami, zagrożenie kolizjami itp.) Ze względu na […]

Kolce przeciw ptakom – dlaczego nie rozwiążą twojego problemu z gołębiami

Jedną z pierwszych metod jaka jest stosowana aby ograniczyć problemy wynikające z pojawiających się odchodów gołębi w okolicach gzymsów i belek konstrukcyjnych dachu są kolce przeciw ptakom. Niestety metoda ta nie jest skuteczna a co gorsza potrafi działać wręcz odwrotnie do zamierzeń. Założenie kolców, które nie tylko szpecą elewację budynków może również powodować śmierć odstraszanych […]

Skuteczność płoszenia ptaków metodami sokolniczymi

Jedną z największych zalet metody sokolniczej płoszenia ptactwa jest jej bardzo wysoka skuteczność oczywiście o ile przeprowadzana jest w poprawny sposób. Wiąże się to z odpowiednim doborem częstotliwości wizyt z ptakami sokolniczymi, okresem zabezpieczenia obiektu, doborem odpowiedniego gatunku ptaków drapieżnych i przede wszystkich doświadczonych sokolników. W przeciwieństwie do pozostałych metod kontroli ptactwa skuteczność metody sokolniczej […]

Figurka sokoła lub kruka – dlaczego nie działa?

Dlaczego figurka sokoła i innych ptaków drapieżnych nie odstraszają gołębi i innego ptactwa? Ptaki potrafią rozpoznać tryb lotu drapieżnika – wiedzą kiedy leci bo się przemieszcza i wiedzą kiedy leci bo atakuje (jeśli tego nie widzą to giną jako jego ofiara). Dlatego też statyczna sylwetka ptaka drapieżnego albo figurka udająca go nie ma prawa powodować […]

Dźwiękowe metody odstraszania gołębi

Ptaki drapieżne: odgłosy i inne metody dźwiękowe odstraszania gołębi Grupa tych metod odstraszania ptaków jest w wielu wypadkach dalece nieskuteczna. W szczególności w kontekście odstraszania gołębi za pomocą nagrań, na których można usłyszeć odgłosy ptaków drapieżnych. Już samo założenie, że drapieżnik wydaje odgłos aby przestraszyć i odpędzić potencjalną ofiarę świadczy o absurdalnym braku podstawowej wiedzy […]

Odstraszanie gołębi z biurowców i kompleksów biurowych

Odstraszanie gołębi z biurowców Odstraszanie gołębi z biurowców jest bardzo trudnym tematem. Współczesne biurowce i kompleksy biurowe są niejednokrotnie idealnym miejscem do bytowania gołębi. Powodów jest wiele jednak najczęstsze to: – elewacja budynku umożliwiająca bytowanie gołębi (gzymsy, szerokie parapety, przewiązki itp.) – obecność punktów gastronomicznych (związane z tym dokarmianie ptactwa świadomie i nieświadomie) – otwarty […]