BAZA WIEDZY

Aspekty prawne odstraszania gołębi

Przepisy prawne - odstraszanie gołębi

Odstraszanie gołębi jest często konieczne, zwłaszcza w przypadku budynków i przestrzeni publicznych, gdzie ich obecność może stanowić problem. Jednak warto pamiętać, że istnieją przepisy prawne dotyczące odstraszania gołębi, których należy przestrzegać.

W Polsce istnieją specyficzne przepisy dotyczących odstraszania gołębi – jest to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku. W paragrafie 6 pkt. 5 napisano, że płoszenie gołębia miejskiego może być wykonywane bez uzyskiwania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dokładny zapis brzmi: „Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 7–9 oraz w ust. 3, nie dotyczą gołębia miejskiego (Columba livia forma urbana), z wyłączeniem miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe.”

Należy jednak pamiętać, że ogólne zasady postępowania w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową są uregulowane w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Zgodnie z tą ustawą zakazuje się między innymi „umyślnego płoszenia i niepokojenia” zwierząt gatunków chronionych (Artykuł 52, pkt 1). W Polsce wszystkie ptaki podlegają ochronie – różnią się tylko formą tej ochrony (ścisła, okresowa itp.). Na szczęście rozporządzenie wspomniane powyżej zezwala na płoszenie osobników nie gniazdujących – w metodzie sokolniczej nie dopuszcza się do gniazdowania (gołąb będący pod presją występowania drapieżnika nie założy gniazda) dzięki czemu można te ptaki płoszyć cały rok.

Usługi odstraszania gołębi oferowane przez profesjonalne firmy muszą działać zgodnie z prawem i respektować dobrostan zwierząt. Przed skorzystaniem z takich usług warto sprawdzić, czy dana firma stosuje metody odstraszania przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla ptaków. Warto podkreślić, że w metodzie sokolniczej korzysta się wyłącznie z sił natury.

Ważne jest również uzyskanie zgody właściciela nieruchomości lub zarządcy budynku przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań mających na celu odstraszenie gołębi. W przypadku obiektów publicznych, takich jak dworce czy porty lotnicze, konieczne może być uzyskanie zgody odpowiednich władz miejskich lub lokalnych.

Podsumowując, odstraszanie gołębi jest legalne pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Warto skorzystać z usług profesjonalnych firm świadczących usługi sokolnicze, które działają zgodnie z prawem i dbają o dobrostan ptaków. Przed rozpoczęciem działań należy uzyskać odpowiednie zgody jeśli takowe są wymagane.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych, a skontaktować poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810. Można też znaleźć nieco więcej informacji na stronie https://www.sokolnik.pl

Gołąb - przepisy prawne
Przepisy prawne - odstraszanie gołębi

Przepisy prawne – odstraszanie gołębi – link do aktualnych przepisów na stronie Sejmu RP

Picture of Adam Mroczek

Adam Mroczek

Sokolnik i właściciel firmy Sokolnictwo.pl. Z sokolnictwem związany od 1995 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług sokolniczych na terenach przemysłowych i zurbanizowanych prowadząc jedną z najstarszych i największych firm tego typu w Polsce. Przez wiele lat członek zarządu Polskiego Klubu Sokolników "Gniazdo Sokolników", od 2023r. przedstawiciel tego Klubu do Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (IAF). Prowadzący szkolenia i portal "Sokolnictwo dla początkujących" pod adresem sokolnictwo.pl

Wszystkie posty