BAZA WIEDZY

Odstraszanie gołębi Gdańsk

Odstraszanie gołębi na terenie Gdańska i trójmiasta

Odstraszanie ptaków, a w szczególności gołębi oraz mew na terenie Gdańska jak również trójmiasta już od dłuższego czasu może być wykonywane za pomocą metody sokolniczej. Miasta gdzie wykonujemy odstraszanie gołębi: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Grudziądz, Elbląg, Olsztyn, Kwidzyn, Bydgoszcz i inne. Wiele instytucji miejskich jak i prywatnych korzysta z tej wyjątkowo skutecznej i przyjaznej środowisku formy kontroli występowania ptactwa. Wiele firm w gdańskim porcie korzysta z usługi odstraszania w ten przyjazny i bardzo skuteczny sposób gołębi notując bardzo dobre efekty jakich nie można uzyskać za pomocą innych metod. Sokolnik świadczący usługi za pomocą specjalnie ułożonych do tej pracy ptaków drapieżnych poprzez swoją ciągłą obecność wytwarza w okolicznych ptakach przekonanie, że dany teren stał się rewirem łowieckim drapieżnika. Powoduje to omijanie takich miejsc przez okoliczne ptactwo, które woli nie ryzykować spotkania z potencjalnym oprawcą.

Odstraszanie gołębi i innych ptaków w Gdańsku ma już ponad piętnastoletnią historię gdyż pierwsze usługi tego typu świadczone były już od 2005 roku na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Z usług takich korzystają lub korzystały lotniska wojskowe, port gdański oraz duże obiekty infrastruktury jak stadiony czy hale widowiskowe.

Na terenie Gdańska z usług odstraszania gołębi metodami sokolniczymi korzystały też niektóre osiedla na terenie których doszło do zbyt intensywnego i niekontrolowanego rozrostu populacji gołębia miejskiego. Warto tu zaznaczyć, że populacja tego gatunku na terenie Gdańska wynosi nawet kilkadziesiąt tysięcy osobników i stale rośnie ponieważ nie ma na terenach miast zbyt wielu czynników ograniczających ten gatunek (brak drapieżników, dokarmianie przez ludzi, łatwa dostępność miejsc gniazdowych, wielokrotne lęgi w sezonie).

Odstraszanie gołębi: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Grudziądz, Elbląg, Olsztyn, Kwidzyn, Toruń, Bydgoszcz i inne miasta województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych, a skontaktować poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810. Więcej informacji można też uzyskać na stronie o płoszeniu ptactwa.

Sokolnik pracujący w zajezdni odstraszanie gołębi Gdańsk
Sokolnik podczas pracy w zajezdni