Odstraszanie gołębi z zajezdni autobusowych i tramwajowych

Zajezdnie tramwajowe i autobusowe niejednokrotnie zostają mocno zasiedlone przez gołębie. Dlatego też niejednokrotnie szuka się sposobów odstraszanie gołębi z zajezdni. Wpływają na to takie przyczyny jak łatwy dostęp do wody na myjni pojazdów, łatwy dostęp do hal serwisowych (zwykle otwarte lub często otwierane bramy) oraz dostęp do pokarmu (choćby okruszków pozostawionych przez pasażerów, a wymiatanych przy sprzątaniu pojazdów).

Lokalizacja w dużych aglomeracjach miejskich również wpływa na łatwość zasiedlania obszarów zajezdni. Sprzyja temu fakt, że populacja gołębia miejskiego jest w takich warunkach silnie ekspansywna.

Konstrukcja hal serwisowych najczęściej oparta jest o kratownice, na których gołębie znajdują znakomite warunki do zakładania gniazd. Dodatkowo sprzyja im brak czynników przeszkadzających jak choćby brak drapieżników. Często nieświadomi pracownicy zajezdni dokarmiają dodatkowo te ptaki przyczyniając się do szybszej ekspansji ich populacji.

Kolonia gołębi, która zasiedli budynki zajezdni doprowadza do wielu problemów:

– jest potencjalnym źródłem roznoszenia chorób na pracowników (kwestie sanitarne i BHP)

– odchody gołębi ze względu na swój charakter doprowadzają do korozji stali (zarówno w elementach budynków jak i na pojazdach)

– pojazdy są brudzone więc zarówno wyglądają nieestetycznie jak i rozwożą potencjalne patogeny po całym mieście

– gołębie swoimi odchodami są w stanie niszczyć kosztowny sprzęt (np. elektroniczny)

– młode osobniki nieudolnie poruszając się podczas pierwszych prób lotów mogą doprowadzać do zwarć w sieci trakcyjnej a przez to nawet i pożarów

Jak zapobiegać więc namnażaniu się gołębi na terenach zajezdni? W zasadzie ze skutecznych środków pozostaje tak naprawdę tylko metoda sokolnicza ponieważ alternatywna metoda polegająca na ścisłym uszczelnieniu hal jest w wyniku dużego ruchu pojazdów w zasadzie niewykonalna.

Dzięki zastosowaniu metody sokolniczej odstraszania gołębi z zajezdni, która wykorzystuje ułożone metodami sokolniczymi ptaki drapieżne uzyskuje się bardzo dobre efekty. Ograniczenie ilości pojawiającego się ptactwa o ponad 95% nie jest rzadkością, a do tego uzyskuje się je tylko i wyłącznie wykorzystując siły natury. Pojawiający się regularnie na terenie zajezdni sokolnik wytwarza w ptactwie przekonanie, że jest to rewir łowiecki drapieżnika w wyniku czego gołębie przenoszą się w inne miejsce. Jedynym ograniczeniem metody sokolniczej jest potrzeba ciągłości jej stosowania – bez kontynuacji sytuacja w chronionym obiekcie będzie stopniowo powracać do wyjściowej.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych. Zachęcamy również do kontaktu przez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810.

O wykorzystaniu metod sokolniczych w odstraszaniu ptaków można także poczytać na stronie ploszenie.pl

Sokolnik pracujący w zajezdni odstraszanie gołębi Gdańsk
Sokolnik podczas pracy w zajezdni