BAZA WIEDZY

Odstraszanie ptaków

Mechaniczne odstraszanie ptaków

 

Mechaniczne odstraszanie ptaków to w niektórych sytuacjach prosta metoda polegająca na zamontowaniu urządzeń uniemożliwiających ptakom bytowanie na danym terenie. Do mechanicznych sposobów zaliczają się:

– siatki w oknach uniemożliwiające gołębiom wlatywanie do wnętrz

– siatki lub gęste żaluzje w wentylatorach i otworach wentylacyjnych

– poprawnie i gęsto zamontowane kolce na gzymsach lub parapetach

– osiatkowanie elewacji wraz z gzymsami

– śluzy z siatki przed bramami wjazdowymi

– kurtyny powietrzne lub paskowe

 

Warunkiem skuteczności tych metod jest poprawna instalacji i przede wszystkim dokładność ich instalacji. Na zamontowanie kolców tylko na zewnętrznym brzegu parapetu doprowadzi do zasiedlenia parapetu od wewnętrznej strony bliżej ściany. Niedokładne osiatkowanie elewacji zmieni jedynie miejsce przesiadywania ptaków lub doprowadzi do zmiany miejsca, którędy dostają się do przestrzeni osiatkowanej.

Są to również dość kosztowne metody w ujęciu jednorazowym niemniej jeśli poprawnie wykona się instalację i użyje dobrej jakości materiałów to potrafią wytrzymać kilka sezonów. Niemniej nie są to wbrew powszechnej opinii metody wystarczające na bardzo długi czas. Każda siatka z czasem ulega degradacji nawet jeśli jest odporna na promieniowanie UV to trzeba pamiętać, że niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci porywistych wiatrów, deszczu, mrozu, gorąca przyczyniają się do szybkiej degradacji każdego materiału. Czasami już po pierwszym sezonie wymagane są drobne naprawy i łatanie założonych siatek. Usługi te wraz z montażem nie są jednak tanie ponieważ najczęściej wymagany jest udział firm alpinistycznych do odpowiedniego zamocowania i konserwacji takich urządzeń.

Warto także pod uwagę wziąć aspekt estetyczny – kolce i siatki potrafią dość mocno oszpecić wygląd elewacji budynków. Dodatkowo ujęcie w aspekcie technologicznym sprawia, że osiatkowanie nie jest możliwe w każdym miejscu np. w wyniku pracy mechanizmów lub urządzeń. Oczywiście należy też rozważyć aspekt powierzchniowy – czasami koszty osiatkowania olbrzymiej hali po prostu czynią ten sposób nieekonomicznym. Dodatkowo zabezpieczenie tylko kawałka elewacji spowoduje przeniesienie się ptactwa na niezabezpieczoną najbliższą powierzchnię.

Alternatywą do mechanicznego odstraszania ptaków może być metoda sokolnicza, w której nie ma potrzeby stosowania żadnych urządzeń ani zmiany w procesach technologicznych (a takowe mogą być potrzebne w wypadku metody mechanicznej np. podczas wjazdu pojazdów do hali przez śluzę z siatki). W metodzie sokolniczej wystarczy jedynie aby sokolnik pojawiał się regularnie co pozwoli na wykształcenie w ptactwie przekonania, że obiekt stał się rewirem łowieckim drapieżnika. Jest to jedyna skuteczna i naturalna metoda na odstraszanie ptaków.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych, a skontaktować poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810. Można też znaleźć nieco więcej informacji na stronie www.ploszenie.pl

Odstraszanie ptaków -Kolce na gołębie
Kolce nie są najskuteczniejszą metodą odstraszania gołębi
Picture of Adam Mroczek

Adam Mroczek

Sokolnik i właściciel firmy Sokolnictwo.pl. Z sokolnictwem związany od 1995 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług sokolniczych na terenach przemysłowych i zurbanizowanych prowadząc jedną z najstarszych i największych firm tego typu w Polsce. Przez wiele lat członek zarządu Polskiego Klubu Sokolników "Gniazdo Sokolników", od 2023r. przedstawiciel tego Klubu do Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (IAF). Prowadzący szkolenia i portal "Sokolnictwo dla początkujących" pod adresem sokolnictwo.pl

Wszystkie posty