BAZA WIEDZY

Skuteczne kolce na ptaki…

Czy kolce na ptaki mogą być skuteczne?

 

Kolce na ptaki to jedna z mechanicznych metod odstraszania ptactwa. Najczęściej dotyczy ona gołębi miejskich, które zakładają gniazda na gzymsach i parapetach. Niestety wbrew powszechnej opinii jest to dość nieskuteczna metoda.

Podstawowymi błędami popełnianymi podczas jej używania jest niewłaściwa instalacja kolców na ptaki. Często kolce instalowane są np. tylko na obrzeżach parapetów czy gzymsów tworząc przez to o wiele lepsze warunki do gniazdowania gołębi niż bez kolców. Dodatkowo złej jakości kolce potrafią stanowić idealną podstawę gniazda – gołębie wrzucają na kolce pojedyncze gałązki a następnie na takiej podbudowie budują resztę. Kolejny sposób postępowania przez ptaki to wyginanie i rozginanie kolców pośród których wiją gniazdo. Błędy te powodują niejednokrotnie pogorszenie sytuacji, a w najlepszym przypadku pozostawiają ją bez zmian.

Sama instalacja kolców na ptaki wymaga niejednokrotnie udziału wyspecjalizowanych firm alpinistycznych, których usługi są dość drogie.  Dodatkowo w niektórych wypadkach instalacja kolców może być wręcz niemożliwa ze względu na niedostępność elementów, na których mają być zamontowane. Oczywiście osobną kwestią jest także kwestia estetyczna lub nawet prawna jak w wypadku zabytków. Gęsto upakowane kolce a tylko takie mogą stanowić nieznaczną ochronę będą mocno szpecić elewacje budynku.

Upływ czasu jest również wrogiem tej metody ponieważ klej na jakim montowane są kolce na ptaki ma również określoną wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Po pewnym czasie klej przestaje trzymać i kolce odpadają. Oczywiście można zastosować trwały klej ale wówczas usuwanie kolców będzie oznaczało zniszczenie elewacji lub elementów na jakich zostały zamocowane.

Kolejny aspekt jaki należy wziąć pod uwagę to fakt, że kolce muszą być zamontowane na praktycznie na wszystkich dostępnych fizycznie dla ptaków powierzchniach. Jeśli okolcowany zostanie tylko jeden gzyms ptaki przeniosą się na kolejny najbliższy i tak dalej. Z jednego parapetu ptaki przeniosą się na kolejny, a z czasem zaczną uparcie lądować nawet na tych okolcowanych i wyginając kolce w końcu założą tam stabilne gniazda. Zamocowanie kolców na ptaki na przykład na kalenicy czy brzegu dachu spowoduje z kolei przeniesienie się ptaków na połać, gdzie będą nadal przesiadywać.

Jakie są alternatywne rozwiązania?

Jest jednak dużo skuteczniejsza metoda, która nie wymaga montażu szpecących i wątpliwie działających kolców na ptaki – to metoda sokolnicza. Jest ona bardzo skuteczna i nieinwazyjna. Dodatkowo wykorzystuje tylko siły natury i dlatego jest w 100% naturalna. Ptakom nie dzieje się krzywda ponieważ są przepłaszane dzięki zakodowanemu w genach strachowi przed drapieżnikiem. W metodzie sokolniczej wystarczy jedynie aby sokolnik pojawiał się regularnie co pozwoli na wykształcenie w ptactwie przekonania, że obiekt stał się rewirem łowieckim drapieżnika.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych, a skontaktować poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810. Można też znaleźć nieco więcej informacji na stronie https://www.ploszenie.pl

Odstraszanie ptaków -Kolce na gołębie
Gołąb na kolcach przeciw ptakom
Gniazdo gołębi zbudowane dzięki zamocowaniu kolców na ptaki
Picture of Adam Mroczek

Adam Mroczek

Sokolnik i właściciel firmy Sokolnictwo.pl. Z sokolnictwem związany od 1995 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług sokolniczych na terenach przemysłowych i zurbanizowanych prowadząc jedną z najstarszych i największych firm tego typu w Polsce. Przez wiele lat członek zarządu Polskiego Klubu Sokolników "Gniazdo Sokolników", od 2023r. przedstawiciel tego Klubu do Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (IAF). Prowadzący szkolenia i portal "Sokolnictwo dla początkujących" pod adresem sokolnictwo.pl

Wszystkie posty