BAZA WIEDZY

Pandemia a zachowania gołębi miejskich

Jakie skutki miała pandemia na gołębie miejskie? Ostatnie badania przeprowadzone w Singapurze wykazały znaczną zależność pomiędzy zmniejszeniem się ruchu ludzi w miastach spowodowanego częściowym lockdownem a ilością występujących w mieście gołębi. Związane jest to z dostępnością bazy żerowej dla tego inwazyjnego gatunku. Ponieważ ludzi ubyło na ulicach podobnie stało się z resztkami pokarmu obecnego w przestrzeni miejskiej a to doprowadziło do wzmożonej konkurencji o pokarm między osobnikami gołębi. Podobna sytuacja miała miejsce również z dokarmianiem – ubyło osób, które dokarmiały ptactwo przez co zostało ono zmuszone do przejścia na pokarm naturalnie dostępny. Obserwowane stada ptaków w badanym okresie zmniejszyły się o połowę co podkreśla konieczność ograniczania dokarmiania tego gatunku jeśli podejmuje się działania ograniczające szkody powodowane przez gołębie.

Co więcej dalsze badania nad zachowaniami gołębi nie tylko w czasie pandemii wskazały, że osobniki żywiące się naturalnym pokarmem są generalnie mniejsze niż gołębie żerujące na odpadkach wytworzonych przez człowieka. Potwierdza to więc dodatkowo zasadność nie dokarmiania gołębi miejskich aby ograniczać ich inwazyjność. Należy przy tym pamiętać, że gołąb jest konkurencją pokarmową również dla innych występujących w miastach gatunków jak np. wróbel – ograniczenie więc ilości tego pierwszego może przyczynić się do poprawy bioróżnorodności oraz sytuacji innych gatunków.

Pandemia i gołębie miejskie to przykład na to jak mogą zmienić się zachowania zwierząt w obliczu drastycznej zmiany zachowania człowieka. Warto więc brać takie zmiany i reakcje pod uwagę przy planowaniu zmian np w procesach technologicznych. Kiedy planujemy np zainstalowanie środków mechanicznych mających uniemożliwiać bytowanie ptaków lub je odstraszać warto pamiętać, że takie działanie nie pozostanie bez próby zaadoptowania się ptactwa do nowej sytuacji.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych, a skontaktować poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810. Zapraszam także do zapoznania się z inną stroną o płoszeniu ptaków metodami sokolniczymi.

Pandemia a gołębie miejskie i zmiana ich zachowania
Gołębie miejskie zmieniły swoje zachowania podczas pandemii Covid19
Picture of Adam Mroczek

Adam Mroczek

Sokolnik i właściciel firmy Sokolnictwo.pl. Z sokolnictwem związany od 1995 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług sokolniczych na terenach przemysłowych i zurbanizowanych prowadząc jedną z najstarszych i największych firm tego typu w Polsce. Przez wiele lat członek zarządu Polskiego Klubu Sokolników "Gniazdo Sokolników", od 2023r. przedstawiciel tego Klubu do Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (IAF). Prowadzący szkolenia i portal "Sokolnictwo dla początkujących" pod adresem sokolnictwo.pl

Wszystkie posty