Pandemia a zachowania gołębi miejskich

Ostatnie badania przeprowadzone w Singapurze wykazały znaczną zależność pomiędzy zmniejszeniem się ruchu ludzi w miastach spowodowanego częściowym lockdownem a ilością występujących w mieście gołębi. Związane jest to z dostępnością bazy żerowej dla tego inwazyjnego gatunku. Ponieważ ludzi ubyło na ulicach podobnie stało się z resztkami pokarmu obecnego w przestrzeni miejskiej a to doprowadziło do wzmożonej konkurencji o pokarm między osobnikami gołębi. Podobna sytuacja miała miejsce również z dokarmianiem – ubyło osób, które dokarmiały ptactwo przez co zostało ono zmuszone do przejścia na pokarm naturalnie dostępny. Obserwowane stada ptaków w badanym okresie zmniejszyły się o połowę co podkreśla konieczność ograniczania dokarmiania tego gatunku jeśli podejmuje się działania ograniczające szkody powodowane przez gołębie.

Co więcej dalsze badania wskazały, że osobniki żywiące się naturalnym pokarmem są generalnie mniejsze niż gołębie żerujące na odpadkach wytworzonych przez człowieka. Potwierdza to więc dodatkowo zasadność nie dokarmiania gołębi miejskich aby ograniczać ich inwazyjność. Należy przy tym pamiętać, że gołąb jest konkurencją pokarmową również dla innych występujących w miastach gatunków jak np. wróbel – ograniczenie więc ilości tego pierwszego może przyczynić się do poprawy bioróżnorodności oraz sytuacji innych gatunków.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych, a skontaktować poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810.