BAZA WIEDZY

Skuteczność płoszenia ptaków metodami sokolniczymi

Jedną z największych zalet metody sokolniczej płoszenia ptactwa jest jej bardzo wysoka skuteczność oczywiście o ile przeprowadzana jest w poprawny sposób. Wiąże się to z odpowiednim doborem częstotliwości wizyt z ptakami sokolniczymi, okresem zabezpieczenia obiektu, doborem odpowiedniego gatunku ptaków drapieżnych i przede wszystkich doświadczonych sokolników. W przeciwieństwie do pozostałych metod kontroli ptactwa skuteczność metody sokolniczej rośnie z czasem. Im dłużej ptaki drapieżne przebywają na chronionym terenie tym większe oddziaływanie mają na ptactwo próbujące tam bytować.

Skuteczność płoszenia ptaków metodami sokolniczymi osiąga poziom ponad 95% redukcji ilości obecnego na chronionym terenie ptactwa. Co więcej możliwe jest również osiąganie 100% skuteczności jednak musi się to wiązać z permanentnym bytowaniem ptaków sokolniczych na ochranianym terenie. Oznacza to, że sokolnik musi być na chronionym terenie w zasadzie 7 dni w tygodniu od świtu do zmierzchu. Jest to niestety dość kosztowne dlatego tego typu działania stosuje się np. na obiektach typu lotniska gdzie przez obecność ptaków zagrożone jest nie tylko zdrowie ale również i ludzkie życie.

W większości wypadków, gdzie potrzeba wypłoszyć gołębie czy to z hal przemysłowych, czy budynków stosuje się najczęściej ograniczoną ilość wizyt zamiast stałej obecności sokolnika ponieważ redukcja obecności ptaków o 95% jest wystarczająca. Niemniej aby osiągnąć taki poziom skuteczności na obiektach, w których główny powód bytowania ptactwa wiąże się z żerowaniem obecność sokolnika musi być oczywiście pełniejsza, w przeciwnym wypadku skuteczność zmaleje. Takie sytuacje mają miejsce na elewatorach zbożowych, w zakładach zajmujących się przetwarzaniem żywności oraz w sadach i na uprawach rolnych.

Skuteczność odstraszania ptactwa z wykorzystaniem metod sokolniczych zależy również oczywiście wielu lokalnych czynników jak choćby alternatywne miejsca bytowania i żerowania odstraszanych ptaków. Dlatego ciężko jest jednoznacznie określić jak szybko i jak duże będą efekty metody sokolniczej. Niemniej za każdym razem skuteczność płoszenia ptaków metodą sokolniczą rośnie wraz z czasem i ciągłością trwania usługi.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych, a skontaktować poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810. Zachęcamy też do zapoznania się ze stroną o płoszeniu ptactwa.

Skuteczność metody sokolniczej
Skuteczność płoszenia ptaków metodami sokolniczymi jest bardzo wysoka.
Picture of Adam Mroczek

Adam Mroczek

Sokolnik i właściciel firmy Sokolnictwo.pl. Z sokolnictwem związany od 1995 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług sokolniczych na terenach przemysłowych i zurbanizowanych prowadząc jedną z najstarszych i największych firm tego typu w Polsce. Przez wiele lat członek zarządu Polskiego Klubu Sokolników "Gniazdo Sokolników", od 2023r. przedstawiciel tego Klubu do Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (IAF). Prowadzący szkolenia i portal "Sokolnictwo dla początkujących" pod adresem sokolnictwo.pl

Wszystkie posty