BAZA WIEDZY

Usługi sokolnicze – cena

Ile kosztują usługi sokolnicze?

Usługi sokolnicze – cena jest zależna od wielu czynników. Bardzo ciężko jest jednoznacznie wskazać przeciętną cenę w wypadku wykonywania usług sokolniczych. Wynika to głównie z faktu, że usługi sokolnicze świadczone są w zasadzie w zakresie indywidualnym do miejsca. Zupełnie inne środki (gatunek ptaków sokolniczych, ilość sokolników, częstotliwość wizyt itp) używa się przy ochronie np. 100ha plantacji borówki amerykańskiej przed szpakami czy drozdami, a zupełnie inne przy ochronie budynków w centrum miasta przed gołębiami. Dlatego też zakres cenowy może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za dzień działań ochronnych.

Na cenę wpływa również kwestia sezonowości i długości trwania usługi sokolniczej. Tutaj znowu w wypadku usługi świadczonej tylko przez okres kilku tygodni w roku vs całorocznie stawki za dzień takich usług mogą się znacznie różnić.

Co więcej wycena usług sokolniczych powinna być zawsze poprzedzona odpowiednim wywiadem i najlepiej wizją terenową aby świadczący usługi mieli jasny obraz co do ilości spodziewanego ptactwa oraz związanego z tym doboru środków jakie będą konieczne aby zapewnić wysoką skuteczność.

Kolejny aspekt składający się na cenę to między innymi oczekiwana skuteczność. Aspekt ten jest dość mocno ważący. Zupełnie inaczej przedstawia się konieczność zaangażowania środków aby na ochranianym terenie w ogóle nie było ptaków (np. lotniska czy sady) a zupełnie inaczej, kiedy dopuszczalne jest spotkanie na chronionym terenie pojedynczych osobników np. gołębia natomiast chodzi głównie o to by doprowadzić do znaczącej (np 80-90%) redukcji pojawiania się tego typu ptaków. W wypadku oczekiwania efektów na poziomie bliskim 100% istnieje w zasadzie konieczność codziennych działań na ochranianym terenie.

Abstrahując od powyższego na cenę usługi sokolniczej wpływa również znacznie zakres gatunków ptaków jakie należy odstraszać. Niektóre gatunki wymagają odpowiednio długiego okresu przygotowania usługi choćby ze względu na potrzebę uzyskania pozwoleń. Niektóre gatunki ze względu na stadne występowanie wymuszają użycie większej ilości ptaków drapieżnych. A jeszcze inne z kolei wymagają zastosowania mniejszych drapieżników.

To tylko niektóre z aspektów jakie bierze się pod uwagę przy wycenie działań płoszenia ptactwa. Oczywiście warto wspomnieć, że cena nie powinna być jedynym kryterium wyboru wykonawcy tak skomplikowanej usługi. Poza ceną warto sprawdzić doświadczenie, poziom wiedzy, ilość posiadanych pracowników (w tym również tych ptasich :). I dopiero na tej podstawie wybrać odpowiedniego wykonawcę.

Ze szczegółami naszej oferty można zapoznać się w dziale Oferta usług sokolniczych, a skontaktować poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem 608 454 810. Więcej informacji można też znaleźć na stronie o płoszeniu ptactwa.

Metody odstraszania ptaków są różne - sokolnicza jest najskuteczniejsza.
Sokolnik chronimy firmy produkcyjne
Picture of Adam Mroczek

Adam Mroczek

Sokolnik i właściciel firmy Sokolnictwo.pl. Z sokolnictwem związany od 1995 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług sokolniczych na terenach przemysłowych i zurbanizowanych prowadząc jedną z najstarszych i największych firm tego typu w Polsce. Przez wiele lat członek zarządu Polskiego Klubu Sokolników "Gniazdo Sokolników", od 2023r. przedstawiciel tego Klubu do Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (IAF). Prowadzący szkolenia i portal "Sokolnictwo dla początkujących" pod adresem sokolnictwo.pl

Wszystkie posty